Uvjeti korištenja

Web stranice www.kreditni-kalkulator.hr (u daljnjem tekstu kreditni-kalkulator.hr) u vlasništvu su tvrtke Progreso Grupa d.o.o. iz Zagreba. Za vrijeme korištenja stranica kreditni-kalkulator.hr, primjenjuju se navedeni Opći uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni u Republici Hrvatskoj.

kreditni-kalkulator.hr su web stranice s kalkulatorom za izračun kamate, trajanja, glavnice i anuiteta kredita, uz mogućnost preračunavanja iznosa u valutu EUR po važeće srednjem tečaju HNB-a na dan izračuna. Progreso grupa d.o.o. ne odgovara za točnost tečaja. Progreso grupa d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti navedene Opće uvjete korištenja, te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.
Korištenjem web stranica kreditni-kalkulator.hr korisnik potvrđuje da je upoznat s dolje navedenim Općim uvjetima korištenja web stranica kreditni-kalkulator.hr i da ih u cijelosti prihvaća.

Opći uvjeti korištenja

Korištenjem sadržaja web stranica kreditni-kalkulator.hr korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz tog korištenja te prihvaća koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Sve informacije dostupne na ovim web stranicama, isključivo su informativnog karaktera i za osobnu upotrebu.

Korištenjem web stranica kreditni-kalkulator.hr prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnim za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih web stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi s njima.

Podaci o financijskim proizvodima i uslugama, te bilo koje druge objavljene informacije na web stranicama kreditni-kalkulator.hr smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim, Progreso grupa d.o.o. i web stranice kreditni-kalkulator.hr ne jamče za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim web stranicama.

Zaštita autorskih prava

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama kreditni-kalkulator.hr mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem web stranica kreditni-kalkulator.hr pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internet stranica kreditni-kalkulator.hr, pojedinačnih elemenata internet stranica, dizajna logotipa, bez izričitog pismenog odobrenja Progreso grupe d.o.o.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja web stranica kreditni-kalkulator.hr, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja Progreso grupe d.o.o. te drugih vlasnika autorskih prava.

Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela sadržaja objavljenih na web stranica kreditni-kalkulator.hr bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava Progreso grupe d.o.o. te Progreso grupa d.o.o. izričito pridržava pravo da takvo korištenje naplatiti po svojoj slobodnoj procjeni, kao da i sudskim putem i bez bilo kakvog upozorenja, potraži zaštitu svojih prava i naknadu štete.

Ne ograničavajući se na prethodno navedeno, svatko tko vjeruje da mu je na web stranica kreditni-kalkulator.hr njegovo zaštićeno pravo kopirano ili upotrijebljeno na drugi način koji povrjeđuje dotično zaštićeno pravo, dužan je tvrtki Progreso grupa d.o.o. dostaviti opis autorskog djela za koje tvrdi da je povrijeđeno, bilo kakav valjan dokaz da ima pravo raspolagati autorskim djelom, bilo kao njegov autor ili opunomoćenik autora, opis lokacije na web stranicama kreditni-kalkulator.hr gdje se nalazi dotično autorsko djelo, te kontakt podatke. Progreso grupa d.o.o. će u najkraćem mogućem roku poduzeti sve odgovarajuće i moguće korake kako bi se obustavilo ili spriječilo daljnje kršenje navedenih autorskih prava.

Zaštita osobnih podataka

Progreso grupa d.o.o. putem web stranica kreditni-kalkulator.hr može prikupljati osobne podatke korisnika web stranica samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi tvrtki Progreso grupa d.o.o. ili ostavi putem web stranica kreditni-kalkulator.hr. Progreso grupa d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika web stranica kreditni-kalkulator.hr.

Progreso grupa d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga web stranica kreditni-kalkulator.hr na zadovoljstvo korisnika.

Progreso grupa d.o.o. se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika, osim u slučaju kada je to nužno kako bi Progreso grupa d.o.o. ispunila zakonske obveze ili obveze koje pred nju stave ovlaštena tijela, kako bi postupila u skladu s Općim uvjetima korištenja ili zaštitila svoja prava ili kako bi zaštitila sigurnost i prava javnosti ili drugih korisnika, a koja bi mogla biti povrijeđena ili narušena. Progreso grupa d.o.o.zadržava pravo proslijediti osobne podatke eventualnom pravnom slijedniku ili pravnoj osobi na koju bi prenijela sva svoja prava i obveze.

Klijent prilikom slanja kreditne aplikacije/kreditnog upitnika/kreditnog obrasca/prijave proizvoda izričito izjavljuje da je tvrtki Progreso grupa d.o.o.dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje osobne podatke (uključujući JMBG, OIB i ostale osobne podatke) te izričito dozvoljava da se istima koristi u cilju nedvojbene identifikacije klijenta i zaštite osobnih imovinskih interesa prilikom posredovanja između odabrane institucije (banke, štedionice, mirovinskog fonda, investicijskog fonda, leasing društva, faktoring društva, osigurateljnog društva i sl.) i klijenta.

Podaci su dani u svrhu provjere mogućnosti realizacije kredita ili drugog proizvoda što može uključivati i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama.
Korištenjem web stranica kreditni-kalkulator.hr preuzimate odgovornost za podatke koje dajete. Strogo je zabranjena zlouporaba tuđeg identiteta na bilo koji način, lažno predstavljanje koje bi moglo dovesti do povrede bilo kojeg prava treće osobe.

Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom, te Progreso grupa d.o.o. i web stranice kreditni-kalkulator.hr ne odgovaraju za sigurnost i privatnost takvih poruka.

Adresa elektronske pošte koju posjetitelj upiše na formular na stranici kreditni-kalkulator.hr neće se prosljeđivati trećim osobama, niti će se koristiti za slanje neželjene pošte. (spam) Korisnik je suglasan te daje tvrtki Progreso grupa d.o.o. izričito pravo na slanje obavijesti vezanih uz financijske proizvode na spomenutu adresu elektronske pošte.

Progreso grupa d.o.o. poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka pohranjenih u njenim bazama. Izvan svega navedenog, Progreso grupa d.o.o. i web stranice kreditni-kalkulator.hr ne mogu garantirati sigurnost korisničkih podataka, a koja bi mogla biti ugrožena uslijed neovlaštenog pristupa ili uporabe od strane trećih, problema sa sustavom i/ili sličnih faktora koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a na koje Progreso grupa d.o.o.ne može utjecati.

Odgovornost

Web stranice kreditni-kalkulator.hr sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet sjedišta kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Progreso grupa d.o.o. i web stranice kreditni-kalkulator.hr nemaju nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet sjedištima te ne odgovaraju za sadržaj istih. Ovo se osobito odnosi na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na Internet sjedištima koji su kreirani od strane trećih osoba.

Progreso grupa d.o.o. i web stranice kreditni-kalkulator.hr, do maksimalne zakonom dopuštene mjere, izuzimaju se od bilo kakve odgovornosti i ne odgovaraju za štetu koja na bilo koji način može nastati korištenjem web stranica kreditni-kalkulator.hr ili je na bilo koji način uz to vezana, za bilo koje radnje korisnika do kojih dođe uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica kreditni-kalkulator.hr te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica kreditni-kalkulator.hr.

Progreso grupa d.o.o. te web stranice kreditni-kalkulator.hr ne mogu snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na Internet sjedištima trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s Progreso grupom d.o.o. ili web stranicama kreditni-kalkulator.hr, niti podupiranja takvih Internet sjedišta od strane Progreso grupe d.o.o. ili web stranica kreditni-kalkulator.hr. Progreso grupa d.o.o. i web stranice kreditni-kalkulator.hr mogu sadržavati veze prema drugim Internet sjedištima, ali ne odgovaraju za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću web stranica kreditni-kalkulator.hr na taj način.

Progreso grupa d.o.o. ne jamči da neće biti pogrešaka i/ili da će web stranice kreditni-kalkulator.hr funkcionirati bez prekida i u svakom trenutku. Web stranice kreditni-kalkulator.hr povremeno mogu biti nedostupne zbog različitih tehničkih poteškoća.
Komentari objavljeni na web stranicama kreditni-kalkulator.hr ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika web stranica. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora također nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Općih uvjeta korištenja.